Umhlangano weSunkon 2021 Wokuthengisa

  • news-img

USunkon ubambe ingqungquthela yomsebenzi wokumaketha ngo-2021 ekomkhulu lenkampani ngoMashi 2, 2021. Abaholi bezinkampani nabaphathi besifunda bebehambele lo mhlangano.
Kulo mhlangano wokuthengisa, sifingqe umsebenzi wokumaketha ngo-2020, futhi senza uhlelo lomsebenzi wokumaketha nokuthunyelwa kwaba ngumsebenzi osemqoka womnyango wezentengiso ngo-2021. Kukhulise kakhulu isimilo seqembu lezokumaketha, kuthuthukisa umuzwa wenhlonipho nobumbano lweqembu.